Podróż za jeden uśmiech

Przewóz osób Warszawa – Poznań

KOSZT PRZEJAZDU

Koszt przejazdu to tylko 120 zł.

O NAS

Jesteśmy firmą zajmującą się przewozem osób. Nasze busy jeżdżą codziennie z Warszawy i z Poznania. Stworzyliśmy formę usługi, której celem jest zapewnienie naszym klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa i komfortu, połączonych jednocześnie z punktualnością i niezawodnością.

Jeśli skorzystacie Państwo z naszej oferty i zauważycie coś co mogłoby sprawić, ze wasza podróż z nami będzie jeszcze lepsza, powiedzcie to nam bądź napiszcie bez wahania.

Każda Wasza opinia jest dla nas bardzo cenna. Czekamy na Państwa. Prosimy o kontakt telefoniczny, bądź e-mail. Przyjemnej podróży!


DLACZEGO MY?

Na przestrzeni lat zbierając opinie oraz uwagi naszych klientów dostosowaliśmy oferowane usługi do najbardziej sprecyzowanych oczekiwań, jakie tylko zostały nam przekazane. 

Wśród wielu firm przewozowych to właśnie my zdobyliśmy zaufanie oraz pozytywne opinie klientów podróżujących na prezentowanych trasach. 

Dzięki nowoczesnej flocie pojazdów zapewniamy komfort oraz bezpieczeństwo w trakcie podróży.


USŁUGI

Przewóz osób Poznań Dworzec Letni  Warszawa Okęcie  Poznań Dworzec Letni.

Nasze busy jeżdżą codziennie z Warszawy i z Poznania!!! 

Nie musisz się o nic mar­twić – wystar­czy, że zare­zer­wu­jesz prze­jazd busem, korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza, bez dodat­ko­wych kosz­tów, łatwo i przy­jem­nie!

Po wysła­niu popraw­nie wypeł­nio­nego for­mu­la­rza otrzy­masz potwier­dze­nie przy­ję­cia rezer­wa­cji. W przed­dzień wyjazdu skon­tak­tu­jemy się z Tobą raz jesz­cze, byś miał pew­ność i gwa­ran­cję transportu.

Zapewniamy obsługę przewozów sprawnymi technicznie, komfortowymi pojazdami dobranymi na bieżące potrzeby. Kierowcy są wypoczęci, znają trasę jak własną kieszeń i zawsze z chęcią pomogą Państwu w podróży.

TRASYFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

* Pola wymagane
 

Po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu formularza, skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia rezerwacji. Prosimy pamiętać o telefonicznym potwierdzeniu wcześniejszej rezerwacji z Państwa strony w przeddzień wyjazdu. Brak potwierdzenia rezerwacji może skutkować utratą miejsca u przewoźnika.